این ترفند برای موقع که چندین نفر از کامپیوتر استفاده میکنند یا عمومی مثل کامپیوتر اداره یا شرکت برای این کار

عبارت زیر را در پنجره
Run
از
Start Menu
وارد کنید (با رعایت حروف کوچک و بزرگ):

"rundll32.exe keymgr.dll, KRShowKeyMgr"

این دستور، رمزهای عبور ذخیره شده را به نمایش در می آورد.
بعد از بازشدن پنجره، می توانید رمزهای عبور دلخواه را انتخاب و حذف نمایید.


دسته ها : اموزش
سه شنبه دوم 7 1387
X